De onderneming – De directeur – Het team

« Het is mijn wens om via deze site het onderwijs van mijn moedertaal in België te bevorderen en de mensen te helpen die Grieks willen leren of hun kennis van het Grieks willen verdiepen. Het is mijn doel hen een referentiekader te bieden zodat ze snel vorderingen maken in hun communicatie en dit op een ludieke en praktijkgerichte manier.

Wie zijn wij ?

Modern Grieks  is een PRIVEschool met zetel in Luik, België, die het modern Grieks aan particulieren en professionelen onder de vorm van verschillende formules onderwijst.

De school is een onafhankelijke onderneming die van geen enkele staatsorganisatie afhangt en niet verbonden is aan een Griekse gemeenschap in België of in het buitenland.

Het is ons doel en onze ambitie om u een rijk en ludiek onderwijs te bieden van onze moedertaal, het modern Grieks maar ook om u via de taal met culturele elementen en de Griekse cultuur te laten kennismaken.

Het is onze filosofie om u kwaliteitsvol onderwijs te bieden, een kwaliteit die verbonden is aan uw verwachtingen en motivatie en vooral om te beantwoorden aan uw passie en liefde voor Griekenland.

De directeur en oprichter

Aris Karatzas :

  • Leraar voor de privélessen, persoonlijk of via videoconferentie.
  • Leraar voor de groepslessen in Brussel en Luik.
  • Supervisie van de groepslessen in Charleroi.
  • Beheerder van de internetsite www.grec-moderne.be en de facebookpagina Grec Moderne
  • Beheerder van de andere voorgestelde diensten.
  • Leraar en supervisor van de taalstages in Griekenland.
  • 43 jaar, historicus, geboren op 1-8-1976 in Thessaloniki, Griekenland.  In België aangekomen in 1980.   Wonende te Luik.
  • Licentiaat filosofie en letterkunde aan de universiteit van Luik, gepromoveerd in 1999.
  • Gespecialiseerd in Byzantijnse geschiedenis, licentiaatsthesis : “Histoire des relations politiques, diplomatiques, commerciales et culturelles entre Byzance et la République de Venise.”
  • Leraar modern Grieks, oprichter van Modern Grieks.be in 2008.  Native speaker.